بیوتین رزاویت

قرص بیوتین ۱۰۰۰ میکرو گرم رزاویت

قرص بیوتین ۱۰۰۰ میکرو گرم رزاویت
Rozavit Biotin 1000کمک به سلامت پوست


دانلود کاتالوگ
نام و کشور تولیدکننده
داروسازی روز دارو - ایران


شکل فرآورده
قرص

کد ثبت فراورده (IRC)
۸۲۰۰۸۵۲۴۳۳۳۰۶۰۹۶

تعداد در بسته
۶۰ عدد
رزاویت