رزاویت

تماس با ما

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: خیابان خالد اسلامبولی خیابان هفتم پلاک ۲۲ تلفن ۸۲۷۱۱-۰۲۱

تلفن امور سهام : ۰۲۱۸۲۷۱۳۳۴۸ - ۰۲۱۸۲۷۱۳۳۰۱ - ۰۲۱۸۲۷۱۳۳۳۰

کارخانه: تهران، کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش، خیابان اردیبهشت یکم، خیابان اردیبهشت سوم، پلاک ۱

تلفن:۰۲۱۴۴۹۸۳۴۵۱ فکس: ۰۲۱۴۴۹۸۳۱۵۱

ایمیل : info@rozavit.com


رزاویت