رزاویت

قرص ال آرژنین رزاویت

قرص ال آرژنین رزاویت
Rozavit L-ARGININE 1000mgکمک به متابولیسم ماهیچه ها

تقویت سیستم ایمنی بدن

پیش ساز نیتریک اکساید به منظور بهبود قوای جنسی

محافظ عروق


نام و کشور تولیدکننده
داروسازی روز دارو - ایران

اجزای فرمولاسیون
۱۰۰۰ mg ال آرژنین

شکل فرآورده
قرص

کد ثبت فراورده (IRC)
۳۳۹۷۱۱۳۲۴۵۵۷۰۴۱۳

تعداد در بسته
۱۰۰ عدد قرص
رزاویت