رزاویت

قرص مکسی ژنـو رزاویت

قرص مکسی ژنـو رزاویت
Rozavit Maxijenoکمک به سلامت مفاصل 


دانلود کاتالوگ
نام و کشور تولیدکننده
داروسازی روز دارو - ایران

اجزای فرمولاسیون
مکسی ژنو به ازای هر دو عدد قرص حاوی ۱۵۰۰ میلی گرم گلوکزآمین هیدروکلراید، ۸۰۰ میلی گرم کندرویتین سولفات و ۷۵۰ میلی گرم متیل سولفونیل متان (MSM) می باشد که به حفظ  سلامت غضروف و مفاصل کمک می کند.

شکل فرآورده
قرص


تعداد در بسته
۶۰ عدد
رزاویت