منوروز رزاویت

قرص منوروز رزاویت

قرص منوروز رزاویت
Rozavit MenoRozکمک به کاهش علائم دوران یائسگی در بانوان


دانلود کاتالوگ
نام و کشور تولیدکننده
داروسازی روز دارو - ایران


شکل فرآورده
قرص


تعداد در بسته
۳۰ عدد
رزاویت