ملاتونین رزاویت

قرص ملاتونین ۳ میلی گرم + ال تئانین رزاویت

قرص ملاتونین ۳ میلی گرم + ال تئانین رزاویت
Rozavit MelatoninAmount 3 mg + L-Theanineکمک به تنظیم خواب و ایجاد خواب آرام تر


دانلود کاتالوگ
نام و کشور تولیدکننده
داروسازی روز دارو - ایران

اجزای فرمولاسیون
"MELATONIN 3 mg THEANINE 25 mg Vitamin B6 12.‎155 mg"

شکل فرآورده
قرص


تعداد در بسته
۶۰ عدد
رزاویت