رزاویت

ساشه مــنیزیـم ۳۰۰ میلی گرم رزاویت

ساشه مــنیزیـم ۳۰۰ میلی گرم رزاویت
Rozavit Magnesium 300mgساشه مــنیزیـم  ۳۰۰ میلی گرم رزاویت با طعم  لیمو


دانلود کاتالوگ
نام و کشور تولیدکننده
داروسازی روز دارو - ایران


شکل فرآورده
ساشه


تعداد در بسته
۲۰ عدد
رزاویت