رزاویت

امگا۳ رزاویت

امگا۳ رزاویتحاوی ۱۰۰۰ میلی گرم در هر سافت ژل


دانلود کاتالوگ
نام و کشور تولیدکننده
داروسازی روز دارو - ایران


شکل فرآورده
سافت ژل


تعداد در بسته
۶۰ عدد
رزاویت