رزاویت

آهن فومارات رزاویت

آهن فومارات رزاویتپیشگیری و درمان کم خونی، تامین انرژی مورد نیاز روزانه، بهبود عملکرد سیستم عصبی


نام و کشور تولیدکننده
داروسازی روز دارو - ایران


شکل فرآورده
قرص


تعداد در بسته
۶۰
رزاویت